Wydajność 2000 m3

Beton towarowy

Przebijemy każdą ofertę

Sprzedaż piasku

Własna kopalnia piasku

Bezkonkurencyjni cenowo !!!

Kompleksowe wykonawstwo

Prace budowlane

Budujemy od "A do Z"

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA: 48 628 30 15 | 516 561 993


Oferujemy:


Pełna oferta +

Beton towarowy

Oferujemy pełną gamę betonów dla różnych zastosowań. Ponadto świadczymy usługi transportowe, pompowanie betonu.

Pełna oferta +

Piasek

Posiadamy własna kopalnie piachu. oferujemy pełna ofertę piasków oraz kruszyw.

Posiadamy własny transport. Dowozimy piaski do 60 km. od naszej siedziby

Pełna oferta +

Prace budowlane

Wykonujemy prace budowlane, wznoszenie budynków, w szczególności prace żelbetowe, posadzki przemysłowe i inne...

Wydobycie piasku i oczyszczanie

Wydobycie piasku i oczyszczanie kanałów i zbiorników wodnych

Firma dysponuje sprawdzonymi i wydajnymi maszynami służącymi do pogłębiania, oczyszczania zbiorników wodnych i cieków.

Zapraszamy do złożenia oferty w postępowaniu pn. Dostawa ciągu technologicznego do produkcji mieszanki betonowej w ramach projektu „Podniesienie konkurencyjności firmy Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane "RAFEX" Rafał Mańko poprzez wdrożenie na rynek nowego produktu, będącego wynikiem własnych prac B+R, zgodnie z obowiązującymi przepisami i ustaleniami z Zamawiającym.”
Znak sprawy: 1/2023

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/174229
Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020), Oś Priorytetowa RPO WM: III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości, Działanie: 3.3 Innowacje w MŚP.

Szybka realizacja zleceń - zadzwoń teraz: 516 561 993

Dowozimy beton do 60 km od naszej siedziby !!!

Radom
Oddział Radom

tel. 48 320 21 59

Starachowice
Oddział Starachowice

tel. 516 561 993

Skarżysko
Oddział Skarżysko

tel. 517 838 103

szydłowiec
Oddział Szydłowiec

tel. 517 838 103

ostrowiec
Oddział Ostrowiec

tel. 517 838 103

Siedziba firmy

Mirówek

tel. 48 628 30 15

WIĘCEJ O NAS +
Rafex - beton towarowy, sprzedaż piasku, prace budowlane
TOP